Thursday, April 30, 2009

CHEROKEE TRADITION

THIS IS REALLY WORTH SHARING!!!!!


Do you know the legend of the Cherokee Indian youth's rite of Passage?

His father takes him into the forest, blindfolds him and leaves him alone.
He is required to sit on a stump the whole night and not remove the blindfold
until the rays of the morning sun shine through it. He cannot cry out for help
to anyone. Once he survives the night, he is a MAN.


He cannot tell the other boys of this experience, because each lad must come into manhood on his own. The boy is naturally terrified. He can hear all kinds of noises.
Wild beasts must surely be all around him. Maybe even some human might do him harm. The wind blew the grass and earth, and shook his stump, but he sat stoically, never removing the blindfold. It would be the only way he could become a man!

Finally, after a horrific night the sun appeared and he removed his blindfold.
It was then that he discovered his father sitting on the stump next to him.
He had been at watch the entire night, protecting his son from harm..
We, too, are never alone. Even when we don't know it, God is watching over us,
sitting on the stump beside us. When trouble comes, all we have to do is reach
out to Him..

If you liked this story, pass it on. If not, you took off your blindfold before dawn.

Moral of the story: Just because you can't see God, doesn't mean He is not there.

'For we walk by faith, not by sight.'

Tuesday, April 28, 2009

KFC Monday Free Chicken

I was called to fill in yesterday at the Preschool. I was watching our noon time show Wowowee while eating my lunch when my cellphone rang. I talked to the other line and told her to give me an hour to get myself and Angelina ready.

Our precious Jewel was all excited to be around with the other kiddos. As of now, I'm surprise she never mention or say a word about looking for a boyfriend. It's been a while that she quit hunting and searching for her future prince charming.

"Now I can see my friends again," that's all she had to say. She's playing for three hours and a half until all the preschoolers were gone for the day.

There were four group head adults watching all the kids in one big room. Suddenly, Mrs. Marsha's cell was ringing. A church member called her to let her know that KFC's giving away free grilled chicken.

She looked at us and said, "You guys want free grilled chicken?"

Wow! After the last child being picked up, we all hopped in Marsha's SUV. The nearest KFC is just a mile away from our workplace.

Holy Cow! There was a crowd of people waiting for their free chicken. The place was packed even the Drive Inn window had a long line. The four of us looked at each other. In other words, "Are we going to pursue this mission?"....lolz!

The place was smokey indeed! As if morag nagpuhag ug putyukan sa kaaso with all the chicken being grilled.

We just didn't go there to get the free chicken. It's kind of embarassing...common sense na naman. We ordered one meal and the lady at the counter told us to wait for fifteen minutes for the free chicken to be cooked. While waiting, my girl was coloring and keeps complaining that her eyes was teary because of the smokey weather inside the KFC...LOLZ!

What's funny about it? As you can see on their flyer or billboard about the grilled chicken...it's a bucket of grilled breast chicken.

Our name got called finally! We opened our order and asked each other, "Where is the free chicken?"

Hmmm... we all had a great smile looking the tiny itty bitty grilled chicken leg being included in our order.

Is that it?.... What do you expect? ....Laughed Out Loud! (LOL!)

We looked at the picture again with the bucket of grilled chicken and there you go...there is this tiny itty bitty chicken leg behind those chicken breasts. You just have to look at it very closely to see it instead of having a feast in your eyes with those grilled breast...Whaaaaa!

Angelina and I just shared our food. She ate the whole corn on the cob and one chicken wing while I gobbled the biscuit, mash potatoes and the rest of the chicken.

While eating, Marsha relates to us that Taco Bell also had a good deal of 4 Tacos for a dollar.
Mrs. Claus said, "Why didn't you tell us earlier, that would be better than this."
I was laughing and so with Mrs. Caroline.

"I told, Zosima while we're in the classroom," Mrs. Marsha said.

"I thought, KFC's free chicken is more than exciting," I said my line.

"Oh well, don't worry about it, maybe they will have that 4 Tacos for a dollar next Monday," according to Mrs. Claus.

We all laughed and had a blast with our adventure that night. Mrs. Caroline was just busy eating her share and so with our Angelina.

For me, it was fun!

Morale of the story? Next time...ask for a thorough details before getting too much excited about it. Also, think about free stuff... don't expect the best of it...lolz!

Have a great Morning!

Tuesday, April 21, 2009

Kung Maibabalik Ko Lang

Ang pagmuni-muni ay bahagi na sa ating buhay lalo na ang pagbabalik sa mga nagdaang kasiyahan.

Naalaala ko tuloy ang aking kabataan sa aming nayon. Anak ng Ilog po ako. Lumaki akong sa ilog nagtatampisaw palagi.

Natuto akong lumangoy noong ako'y mag-aapat na taon pa lamang. Paano kasi sampung beses kaming maliligo sa loob ng isang araw kasama ng mga kabataan sa aming lugar.

Sa simula, doon lang ako sa makitid o mababaw na tubig humahawak sa mga ugat ng kahoy na "Kayam". Muntik na nga akong matiklo kasi nadulas ang aking kamay sa paghawak at buti na lang nakita ako ng aking nakakatandang kapatid at nasagip niya ang buhay ko.

Sabi nila, normal lang daw 'iyon sa simula para naman matuto eh kung walang nakakita talagang malas ang buhay. Ang masabi ko lang, binuhay pa ako ng Panginoon dahil may misyon pa siya sa akin. Sa aking murang isipan, naalaala ko ang mga munting bagay-bagay sa aking paglaki.

Minsan nga, palo ang aming inabot sa aming mga Lola kasi maghapon talaga kaming nakababad sa tubig. Magpahinga lang kami para patuyuin ang aming mga buhok at katawan sa sikat ng araw. Alam mo na sa murang pag-iisip ng bata, gustohin na maging kulay "kayumanggi" daw ang buhok kaya nagbilad kami sa araw halos buong maghapon. Nagkatotoo sa iba kong kasama pero sa akin kailan man hindi nagbago ang kulay pero talagang ang dami ko ng patay na buhok at lalong nangingitim ang pinagwalang-bahala na balat. Ang kintab-kintab pa ng mga buhok namin at saka ang katawan dahil sa katas ng niyog. Hindi kami gumagamit ng lotion sa aming murang isipan kung di ang gatas ng niyog talaga.

Alam n'yo na sa probinsya, ang daming niyugan at kung may mahulog man na niyog at sinong makakita sa kanya na mapunta. Kung panahon ng pag-aani ng niyog, kukuha kami sa mga naka-baked na mga niyog at nguyahin namin para gawing Shampoo at lotion sa aming katawan. Eh! mga bata kasi, walang pakialam sa mundo basta lang ang alam namin maganda sa balat at buhok kasi paano pati langaw madapa...whaaaa!

Eh! kasi bata, palagi kaming pinapagalitan ng mga Manang na naglalaba sa tabing-ilog kasi nangingitim ang templa ng tubig sa aming kalalaro at kailangan pa naman nila ng malinis na tubig. Pati tuloy ako nagkaroon ng tinatawag na "ear infection". Dinala ako ng Mama ko sa EENT at sabi pa naman ng maggagamot na hindi muna ako lulubog o lumangoy sa tubig kasi masama sa aking tainga.

Eh kasi bata! Talagang matigas ang ulo kaya nakisali na naman sa kasiyahan ng pagtatampisaw sa tubig.

Ibinalik na naman ako kay Dr. Racho kasi ang sakit na talaga ng tainga ko. Maski wala kaming pera at sa awa ng Diyos nakaraos din ang mga magulang ko sa gastusan dahil sa aking katigasan. Mula noon naging maingat na ako at kung maligo man, hindi na 'yong parang "tunaan sa Kabaw".

Sino ba naman ang hindi ma-engganyo sa nakakatawag-pansin na ilog sa aming bayan. Naala-ala ko nga kapag may mga turistang dumaan, nag-exhibition kami sa pagtatalon sa puno ng "Kayam" pabagsak sa tubig. Eh! kasi bata! gustong magpakita ng gilas. Kinunan kami ng retrato ng mga turistang dayuhan pero hindi naman kami binigyan ng kopya....ahehehe! Paano nakasakya sila samantalang kami ay naging aliwan sa kanilang paningin at binaliwala lang namin ang mga dumadaang sasakyang pantubig.

Monday, April 20, 2009

Earth Day Celebration

Ngayong darating na Miyerkoles, Abril 22 ay ipagdiriwang ang Earth Day. Hindi lang dito sa ating bansa kung di ito ay pansa-daigdigan. Ang buong mundo at ang lahat ng tao ay dapat magbigay halaga sa ating kalikasan na pawang ipinagkaloob sa atin ng Poong Maykapal.

Gusto nating lumanghap ng sariwang hangin di ba? Kaya, hindi pa huli ang lahat para mailigtas ang ating mundo sa pagiging maingat sa mga bagay-bagay na ating gagawin na ikakabuti ni mother Earth.

At sa muli, hindi na kailangang isalaysay pa ang ano ang mga bagay-bagay na ito. 'Ika nga, common sense daw kung ano ang tama at ano ang mali.

Kaya mga kabayan magtulungan tayo na ipigil ang pagkasira ng ating mundo at mapigil natin ang pagtanda ni Inang Kalikasan.

Tuesday, April 14, 2009

The Freezer's New Home

My FIL (Father-In-Law) bought a freezer two years ago. Upon knowing that we don't have enough room for our frozen food since our refrigerator is not big enough...

...he's giving away his new Freezer. I talked to Hubby about electricity consumption and he said it's not gonna be that much.

Here's how to describe my FIL. He is a giver and he will do his best to please his family members. He's getting old and his idea may conflict to ours but we're trying our best not to hurt his feelings.

We told him about accepting the freezer but we can't put it inside our house. (We don't have room for it, our house just have enough space for what we have right now. So, Dad's freezer's new home is now in our garage. My FIL, BIL and Hubby were hauling it this morning. Hubby just called me about it.

I'm so thankful for having my FIL. For all my life here in the USA, he's been helping us in all aspects of our lives. The first time my parents stepped here in America, he thinks they are vulnerable to him. He was so scared and jealous of all the attention that might happen. His perception was really strange towards my MAPA.

After what's being transpired and all the explanation being done, he realized how important they are to us. (My parents).

Hindi naman sila nang-aagaw ng attention specially to our Angelina. My parents are very understanding ug way libog. My Ma has the attitude but I'm so happy how much she changed now that she's with us.

My FIL is happy that my parents are back...that's what he said. (Malay ko...lolz!)

Now, I need to go to the store and buy some great sales of stuff that can be added in our regular size freezer. Thank you, Dad!

Sunday, April 12, 2009

What A Busy Good Friday


I was supposed to be working all day at the Christian Preschool and Daycare but I called in and let them know that I will show up after the viewing and a short service for Manong Celso.

The venue was in Lakewood and it's kind of far from where we are. Thanks to our LIMO ride. It was a memorable experieced.

After that event, I dropped off my Ma and Pa at home then changed for my clothes then I logged in at work by 2:30 PM. The kids were still sleeping when I reported to work. Angelina and I were just sitting down waiting for the tiny people to get up.

Lights up at 3:00 PM and everyone has to get up. I went to the kitchen to get their afternoon snacks, Ice cream on a stick from Dairy Quenn.

During Friday, kids are allowed to watch movie after their nap time. That's what we did after their snacks. We finished one movie and that's it. I took them to the playground to have some fun. I would say they like to play outside than to watch movie. It was kind of chilly so we didn't stay there for too long. I was off by 6:30 PM. My day was not done yet. The three of us (Mrs. Claus, Mrs Caroline and I)already had a plan two days ago to buy fresh vegetables and fish at H-Mart. Right after we closed the school, we hopped in my car and we drove to Parker Rd and Yale for our needs. We're all hungry after all the walking around the store. We dropped by at Vietnamese Restaurant and fed our hungry parasites.

While I was driving, Hubby called if I can drop by at Safeway to buy some of his needs. Mission accomplished and dropped off the two ladies back to the Preschool. Our Angelina was snoring at the back of my car. She slept after eating her Vietnamese Noodle Soup.

Came home closed to 10:00 PM and let my Hubby take care of Angelina's brushing routine. I was shooting three birds with one stone. Praised God for the safety of our travelling mercy and the good health, I thank our God for giving me the energy to continue moving on with all the tasks that I am responsible of.

Friday, April 10, 2009

The Limo Ride


What is a Limousine?
Any of various large passenger vehicles, especially a luxurious automobile usually driven by a chauffeur and sometimes having a partition separating the passenger compartment from the driver's seat.

It was my first time ever to ride this large luxury automobile.
My curiosity kicks in...! It was free of charged and I was a happy camper when Manang Melba told me about it. Hubby did teased me that the luxury ride will be for family members only. But, my mind was already set that I will ride this puppy for sure.

Well, I thought Hubby was going with us but he's not feeling so good and decided to back out. I didn't force him and just let him stay home as his normal routine.


Ma, Pa, Angelina and I were able to enjoy the humungous LIMO.
I've seen a LIMO on the rode when I'm driving or when I'm just a plain passenger but never stay closed to this kind of transportation.

Finally, this morning...I got the chance to explore it from the outside to the inside.
Thanks to our very friendly, helpful and gentleman chauffer.

To all my readers, the reason for this Limo ride was to attend the viewing and a simple service for Manong Celso who passed away due to Cardiac Arrest (CA).

Thursday, April 9, 2009

Off She Went To Our Next Door Neighbor

She has known and played with Bethany when she was two year old. I'm talking about our friendly, bubbly and energetic Angelina.

For the past few days or shall we say this week, she was in the custody of our next door neighbor. She don't even want to go with his Grandpa because she was enjoying the company of Bethany.

Who is Bethany? She is a 10 year old girl, the grandchild of our neighbor. She's on her Spring break vacation and stayed with her grannies for 4 days while her Mom was out of town.

To be exact, we have very nice, friendly and accountable neighbors to our west, east front and back. Rich, James and Bill become good friends. Whenever they will go on vacation, they have to tell us so we can watch their house while they're gone and diddo with us.

Anyway, Hubby narrated to me the story when I came home and can't find our GIRL.
According to him, as soon as he pulled up in our driveway from picking up Angelina in her Preschool she saw Bethany running to our place waiting for Angelina to get out from the truck. She was asking permission if she can play with our GIRL. You know kids, right? So, our Angelina was in so much joy to see Bethany and upon hearing on what she said. If Angelina has a tail, I would say it never stop wiggling because of her excitement.

Hubby explained to Bethany that she can play with Angelina after her nap of the day, right about two hours after their conversation.

Lolz! Well, after two hours of their nap, our door bell rang. It was Bethany waiting outside ready to pick up Angelina. She was even telling my Hubby that Angelina and her will eat together in her grandparent's house. We trust our neighbor and as I've said they are very nice, organized and clean freak couple. They belong to the Masonry Religious Order and they're known for their good deeds. Hubby and James like to talk about their wives on how we drive them crazy about things around the house...wink! (organizing wise...)

So, our Angelina stayed for hours within three consecutive days in our neighbor's abode. Bethany likes our door bell, I guess...Aheheheh!

Today, Bethany's Mom will pick her up and she will be back on Easter which is Sunday. I think it was cute when she told me that she's inviting Angelina for their Easter Dinner and bring some easter goddies for her. I mean, it's their family gathering and we don't want Angelina to invade their family privacy. I know for sure, Bethany will give Angelina a buzz in our front door...wink!

We're just so blessed with all the people around us having a good time with our girl, from her Lo and La, Grandpa Bill, Uncle Bill, yours truly and Dada, our very nice neighbor and with her Preschool classmates. Like mother, like daughter? Sana naman, Lord. We always pray to our Almighty Father to guide our little Angel to the path of righteousness.

Hubby and I have different background history during our younger years. We have to consider the genes that runs in Angelina's blood. Hubby wants Angelina to possess or acquire the kind of attitude I got. (That was he said to me and don't get me wrong.)

Let us also consider that Hubby is a guy and I'm a woman. What he did when he was young was a part of his growing up adolescent stage.

I better get off now and do some handy-dandy work here.

Have a great Thursday!

Monday, April 6, 2009

Our Action and Dramatic Sunday

There's no Sunday School for everyone. Our Angelina stayed with us the whole service and she did a terrific job sitting in one place.

As Christians, we commemorate the Palm Sunday. We were greeted by the ushers who's job is to give away those Palm leaves. We got one and my parents too. We all waved our palm leaves at one time inside the church and I was just kind of looking around, my...I forgot my talent, the photography session...lolz!
( No harm, I took a pic of my palm leaves today in our abode.)

There was a play or dramatization for the Last Supper with the 12 Disciples. I heard my Ma whispered to my Pa, "Mga Apostoles ug atong Ginoo, GOY nanihapon ug kadtong pagbudhi ni Judas sa atong Ginoo."Each Disciple had to say their piece or speech on how they become a part of Jesus ministry and they were all furious and eager to know who among them betrayed the Son of God.
"Is it I, Lord?"
We all knew that Judas Escariot was the one, right?
There was also the washing/cleansing of the feet of the apostles.
Hmmm...Peter wanted to wash his whole body.

After the wonderful service, we all agreed to eat out in a newly opened Chinese Buffet that just started three weeks ago. It was Hubby who found out this place. They have those King Crab Legs and the food are just fantastic according to Hubby. He asked me if I like their food. I do but not as good as the other that I liked. Hubby gave me the look...

When it was time for us to get out from the table, pay and go home...Hubby slipped and fell to the extremely hardwood floor without noticing the wet floor that came from the licking ceiling. I turned my back and there he was, lying halfway on the floor. I didn't panic and just came to his rescue together with the waiter. He's conscious, alert and responsive. My Dear Pie stood up, looked at his elbow, his head and hips. I was assisting him. I looked at him and can't hide my smile. He gave me the look and almost join my (kiliti) smile. I know it wasn't funny but my Hubby is prone to fall as he's getting younger...lolz! One of these days, I will put a lease on him, wink!

Yeah, there was no sign of CAUTION or whatever. You can't see that there is water on the floor. It was clear as in.

Anyway, it was the restaurant rule to call an ambulance and took my Hubby to the nearest Hospital. He didn't want to lay in the ambulance bed but it's their rule to to keep the injured person in proper place. Angelina took a picture of it but it didn't turn out really good. It's against the brightness of the sun.
As you can see in the picture, our Dada had his dress shoes on that can slip easily.

So, the Paramedics took him to North Subarban, 5 minutes away from our house and from the restaurant. I took Ma and Pa home then headed to the hospital with Angelina. After about two hours of waiting for the X-ray result showing that there was no broken hips and elbows, for sure his head was okay, no broken skull or internal bleeding because he knew he protected his head by using his elbow to touch the floor. God is so good for protecting his physical body and mind. Hubby asked his forgiveness about how he acted earlier in the restaurant pushing me to like their food. I was just being honest, right? I'm not a ride on kind of person. It was his idea to go to this restaurant...lolz! I didn't blame him for coming there nor defending myself (I do like the food but not the best) but for sure accident happens anywhere. We just have to be extra careful of our surroundings. (Kinahanglan guro ni siya magpulsiras...wink!)

Anyway, we all went home after two hours in the hospital. They (Da and Angelina)took their normal cat nap while Ma and I were watching ASAP and the Buzz.

Later in the afternoon, I went to a surprised birthday party. There were lots and lots of food prepared by the host.
The celebrant was celebrating his big 5-0 birthday. For sure, the excited wife surprised her husband with regards to food preparation.
Thank you!

Saturday, April 4, 2009

Ang Tanging Ina Nyong Lahat


SYNOPSIS:
The most famous mother is back for the sequel of the highest-grossing comedy movie in the Philippines!

With the one big happy family that she has, any woman would admire Ina Montecillo (AiAi delas Alas) as the embodiment of the perfect mother. But after more than 40 years of doing everything for her family, she feels that her children don't need her anymore. Ina then embarks on a journey of once again making her children proud of her that surprisingly lands her as the president of the Philippines.

Ina revolutionizes Philippin politics by running the country not as a serious and uptight leader but as a hilarious and caring mother. Because of this, she gained the support and trust of the Filipino people. But just as she starts to become the president that everyone loves, she also changes and becomes the mother that her children hates. In the end, Ina has to make the hardest choice of her life - becoming the mother of the nation or becoming the mother of her children.

From Starrystarrystore.com

Wednesday, April 1, 2009

New Kind of Breast Cancer...A Must Read!

Please forward to all of the women in your lives .. Mothers, daughters, sisters, aunts, friends, etc.

In November, a rare kind of breast cancer was found. A lady developed a rash on her breast, similar to that of young mothers who are nursing.

Because her mammogram had been clear, the doctor treated her with antibiotics for infections. After 2 rounds, it continued to get worse, so her doctor sent her for another mammogram. This time it showed a mass.

A biopsy found a fast growing malignancy. Chemo was started in order to shrink the growth; then a mastectomy was performed; then a full round of Chemo; then radiation. After about 9 months of intense treatment, she was given a clean bill of health.

She had one year of living each day to its fullest. Then the cancer returned to the liver area. She took 4 treatments and decided that she wanted quality of life, not the after effects of Chemo. She had 5 great months and she planned each detail of the final days. After a few days of needing morphine, she died. She left this message to be delivered to women everywhere:


Women, PLEASE be alert to anything that is not normal, and be persistent in getting help as soon as possible.

Paget's Disease: This is a rare form of breast cancer, and is on the outside of the breast, on the nipple and aureole It appeared as a rash, which later became a lesion with a crusty outer edge. I would not have ever suspected it to be breast cancer but it was. My nipple never seemed any different to me, but the rash bothered me, so I went to the doctor for that. Sometimes, it itched and was sore, but other than that it didn't bother me. It was just ugly and a nuisance, and could not be cleared up with all the creams prescribed by my doctor and dermatologist for the dermatitis on my eyes just prio r to this outbreak. They seemed a little concerned but did not warn me it could be cancerous.


Now, I suspect not many women out there know a lesion or rash on the nipple or aureole can be breast cancer. (Mine started out as a single red pimple on the aureole. One of the biggest problems with Paget's disease of the nipple is that the symptoms appear to be harmless. It is frequently thought to be a skin inflammation or infection, leading to unfortunate delays in detection and care.)


What are the symptoms?

1. A persistent redness, oozing, and crusting of your nipple causing it to itch and burn (As I stated, mine did not itch or burn much, and had no oozing I was aware of, but it did have a crust along the outer edge on one side.)

2. A sore on your nipple that will not heal. (Mine was on the aureole area with a whitish thick looking area in center of nipple).

3. Usually only one nipple is effected. How is it diagnosed? Your doctor will do a physical exam and should suggest having a mammogram of both breasts, done immediately. Ev en though the redness, oozing and crusting closely resemble dermatitis (inflammation of the skin), your doctor should suspect cancer if the sore is only on one breast. Your doctor should order a biopsy of your sore to confirm what is going on.

This message should be taken seriously and passed on to as many of your relatives and friends as possible; it could save someone's life.

My breast cancer has spread and metastasized to my bones after receiving mega doses of chemotherapy, 28 treatments of radiation and taking Tamaxofin. If this had been diagnosed as breast cancer in the beginning, perhaps it would not have spread...

TO ALL READERS:

This is sad as women are not aware of Paget's disease. If, by passing this around on the e-mail, we can make others aware of it and its potential danger, we are helping women everywhere.

Please, if you can, take a moment to forward this message to as many people as possible, especially to your family and friends. It only takes a moment, yet the results could save a life.